En l’edició 37 de la revista El Budoka 2.0 el Sabumnim Andreu Martínez ha publicat un article del III Campionat d’Espanya que varem celebrara Badalona el 28 de Novebre de 2016.

Descarregar revista en PDF